Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2017-09-27

Sammanträde 2017-09-27

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bostadsförmedlingens sammanträdesrum, Fleminggatan 6, b v

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Anmälningsärenden

./. E:1 Svar på remiss kring "Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem" ./.E:2 Registreringsbevis från Bolagsverket

7 Uppföljning av internkontrollen tertial 2 2017

11 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§7 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLEN TERTIAL 2 2017

§10 STYRELSESTATISTIK

§12 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§13 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD