Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2018-01-31

Sammanträde 2018-01-31

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

5 Reviderad firmateckning

7 Årsuppföljning av internkontrollplanen 2017

11 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§5 REVIDERAD FIRMATECKNING

§7 ÅRSUPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLANEN 2017

§11 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD