Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2018-03-07

Sammanträde 2018-03-07

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

7 Underlag för budget 2019 med inriktning för 2020 och 2021

8 Kompletterande ägardirektiv

10 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§7 UNDERLAG FÖR BUDGET 2019 MED INRIKTNING FÖR 2020 OCH 2021

§8 KOMPLETTERANDE ÄGARDIREKTIV

§9 STYRELSESTATISTIK

§10 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§11 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD