Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2018-05-30

Sammanträde 2018-05-30

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträde

8 Avskaffande av möjligheten att vara medsökande och av rätten till arv av kötid

9 Stärkt samarbete med socialnämnden i syfte att möta det bostadsbehov som uppkommer för personer som utsätts för våld i nära relationer

10 Uppföljning av internkontrollplan 2018 - tertialperiod 1

11 VD:s information till styrelsen

- bl a information om E&Y:s rapport gällande att identifiera brister i Bostadsförmedlingens interna rutiner hänförligt till förmedling av lägenheter (ca 15 min)

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

§8 AVSKAFFANDE AV MÖJLIGHETEN ATT VARA MEDSÖKANDE OCH AV RÄTTEN TILL ARV AV KÖTID

§9 STÄRKT SAMARBETE MED SOCIALNÄMNDEN I SYFTE ATT MÖTA DET BOSTADSBEHOV SOM UPPKOMMER FÖR PERSONER SOM UTSÄTTS FÖR VÅLD I NÄRA RELATIONER

§10 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2018 ­ TERTIALPERIOD 1

§11 VD:S INFORMATION TILL STYRELSEN

§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD