Din position: Hem > Stockholms stad > Bostadsförmedlingen i Stockholm > Sammanträde 2019-05-29

Sammanträde 2019-05-29

Datum
Klockan
Plats

4 Protokoll från föregående sammanträden

7 Komplettering av kö- och förmedlingsregler

8 Uppföljning av internkontrollplan 2019 - tertialperiod 1

9 Utseende av styrelsens sekreterare

11 VD:s information till styrelsen

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

§4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN

§4:a ANMÄLNINGSÄRENDEN

§6 ÄNDRAD FIRMATECKNING

§7 KOMPLETTERING AV KÖ- OCH FÖRMEDLINGSREGLERNA

§8 UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN 2019 ­ TERTIALPERIOD 1

§9 UTSEENDE AV STYRELSENS SEKRETERARE

§10 STYRELSESTATISTIK januari-april 2019

§11 VD:s INFORMATION TILL STYRELSEN

§12 STYRELSENS FRÅGOR TILL VD