Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2014-03-12

Sammanträde 2014-03-12

Datum
Klockan
kl.09
Plats
Palmfeltsvägen 5 (lokal: Styrelserummet)

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

4 Årsredovisning 2013 inkl Revisionskontorets Granskningspromemoria och externrevisorernas rapport 2013.

8 Anmälan av bolagsordning för Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag

10 Anmälningsärende: Programarbete för Slakthusområdet i stadsdelen Johaneshov. Utredning av möjligheterna för de byggnader staden avser att äga långsiktigt i Slakthusområdet. Utveckling av nytt livsmedelscentrum i Larsboda industirområde. Reviderade utredningsbeslut.