Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2014-06-11

Sammanträde 2014-06-11

Datum
Klockan
kl.09
Plats
Palmfeltsvägen 5 (lokal: Styrelserummet)

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 12 mars 2014

4 Revidering av arbetsordning och instruktion för Stockholms Stads Parkerings AB

5 Delegationsordning för avtal, attest, direktupphandlings- och utanordningsrätter