Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2014-10-01

Sammanträde 2014-10-01

Datum
Klockan
kl.09
Plats
Palmfeltsvägen 5 (lokal: Styrelserummet)

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

10 Anmälan av protokoll från råd för funktionshindersfrågor 140512