Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5, Stockholm Parkering

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 4:e februari 2016

8 Firmateckningsrätt för avdelningschef Ekonomi och Administration

9 Försäljning av Hjulmakaren (hemligt)