Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5, Stockholm

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

7 Revisionsrapport delår (hemlig)

14 Justerat genomförandebeslut, förvärv av Arenagaraget (hemlig)

15 Anmälan av protokoll från råd för funktionshindersfrågor 160912