Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2017-03-09

Sammanträde 2017-03-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stadshuset, Stockholm

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 9:e februari 2017

4 Årsredovisning 2016 inkl. Revisionskontorets granskningspromemoria och externrevisorernas rapport 2016 (underskriven bilaga dukas)

5 Redovisning enligt transparensdirektivet (underskriven bilaga dukas)

8 Finansiell månadsrapport

9 Kompletterande ägardirektiv

10 Övriga anmälningsärenden, remissvar

11 Anmälan av protokoll från råd för funktionshinderfrågor 161212