Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5, Stockholm

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 9 mars 2017

4 Revidering av arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB

5 Delegationsordning för avtal, attest, direktupphandlings- och utanordningsrätter

10 Reviderat Genomförandebeslut för Torsplan P-hus (hemlig)

12 Rapport av ägardirektivet Succesivt jämna ut avgiften mellan elbilsplats och övriga platser

13 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv