Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2017-10-05

Sammanträde 2017-10-05

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5, Stockholm

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

7 Stockholm Parkerings AB:s Kundundersökning 2017

8 Styrelsens sammanträdestider 2018

9 Rapport av ägardirektivet Skapa fler cykelparkeringsplatser i anslutning till garage som en integrerad del i en mobilitetslösning, samt Införa cykelparkeringsrätt i parkeringsförhyrningen i bolagets fastigheter

10 Rapport av ägardirektivet Delta i stadens pilotprojekt hållbara dagvattenlösningar

11 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv