Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5, Stockholm

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 5 oktober 2017

7 Revisionsrapport delår (hemlig)

8 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv

10 Inställt styrelsesammanträde samt ändrat datum för styrelsesammanträde