Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2018-02-15

Sammanträde 2018-02-15

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 23 november 2017

5 Uppföljning av internkontrollplan (Hemlig)

9 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv