Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2018-06-07

Sammanträde 2018-06-07

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 6 mars 2018

4 Revidering av arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB

5 Delegationsordning för avtal, attest, direktupphandlings- och utanordningsrätter

10 Genomförandebeslut Klockelund (Hemlig)

12 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv