Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2018-10-04

Sammanträde 2018-10-04

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 7 juni 2018

7 Stockholm Parkerings AB:s Kundundersökning 2018

8 Styrelsens sammanträdestider 2019

9 Övriga anmälningsärenden, remissvar, protokoll