Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2019-02-14

Sammanträde 2019-02-14

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 6 december 2018

5 Uppföljning av internkontrollplan (Hemlig)

9 Anmälan och beslut av kompletterande ägardirektiv