Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2019-06-14

Sammanträde 2019-06-14

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 15 mars 2019

4 Revidering av arbetsordning och instruktion för Stockholms stads Parkerings AB

5 Delegationsordning för avtal, attest, direktupphandlings- och utanordningsrätter

11 Inriktningsbeslut - Överföring av garage från fastighetskontoret