Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2019-10-03

Sammanträde 2019-10-03

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

7 Stockholm Parkerings AB:s Kundundersökning 2019

8 Styrelsens sammanträdestider 2020

9 Reviderad delegationsordning för avtal, attest-, direktupphandlings- och utanordningsrätter

10 Avslutande av pilotprojekt P-snurran

11 Swecos rapport ”Ekonomisk betydelse av parkeringsgarage för det lokala näringslivet”.

12 Rapport av ägardirektivet, utreda förutsättningarna för att differentiera avgifter för MC och moped så att el-drivna har lägre avgift än fossildrivna

14 Övriga anmälningsärenden, remissvar, protokoll