Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2019-11-21

Sammanträde 2019-11-21

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stadshuset

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 3 oktober 2019

5 Internkontrollplan för 2020 (bilaga 5.2 hemlig)

8 Kompletterande ägardirektiv