Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2020-03-05

Sammanträde 2020-03-05

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfetsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 6:e februari 2020

5 Redovisning enligt transparensdirektivet (Hemlig)

8 Kompletterande ägardirektiv

9 Övriga anmälningsärenden