Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2020-06-11

Sammanträde 2020-06-11

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 5 mars 2020, protokoll från extra sammanträde per capsulam den 25 maj 2020

4 Delegationsordning för avtal, attest, direktupphandlings- och utanordningsrätter

5 Firmateckningsrätt Stockholm Parkering

12 Kompletterande ägardirektiv