Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2020-10-08

Sammanträde 2020-10-08

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholm

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 11 juni 2020

6 Yttrande revisionsrapport

8 Stockholm Parkerings AB:s Kundundersökning 2020

10 Kompletterande ägardirektiv