Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2020-12-10

Sammanträde 2020-12-10

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholm

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 8 oktober 2020

6 Revisionsrapport delår (Hemlig)

8 Rapport om utfartsparkeringar

9 Styrelsens sammanträdestider 2021

11 Kompletterande ägardirektiv