Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2013-08-28

Sammanträde 2013-08-28

Datum
Klockan
Plats

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Val av sekreterare för dagens möte

4 Val av justeringsmän för dagens möte

5 Reviderat genomförandebeslut Stigberget

6 Överenskommelse gällande parkeringsanläggning i Hagastaden, Norra Stationsgaraget