Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2013-10-02

Sammanträde 2013-10-02

Datum
Klockan
09.00
Plats
Bolagets lokaler, styrelserummet Palmfeltsvägen 5.

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 2013-06-12, 2013-08-28

7 Datum för styrelsemöten 2014

8 Rapport om marknadsläget september 2013 (hemlig)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (7 kb)

§1 Godkännande av föredragningslista

§2 Justering av dagens protokoll

§3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2013-06-12 och 2013-08-28

§7 Datum för styrelsemöten 2014

§8 Rapport om marknadsläget september 2013