Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2015-03-12

Sammanträde 2015-03-12

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholm Parkering Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 3:e februari 2015

4 Årsredovisning 2014 inkl. Revisionskontorets granskningspromemoria och externrevisorernas rapport 2014

8 Anmälan av Stockholm Stadshus AB:s granskning av IT- internkontroll

9 Val av ledamöter till trafiknämndens och Stockholm stads Parkerings AB: s gemensamma funktionshinderråd för åren 2015-2018