Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
09:00
Plats
Stockholm Parkering Palmfeltsvägen 5

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 12 mars 2015

4 Revidering av arbetsordning och instruktion

för Stockholms Stads Parkerings AB
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Delegationsordning för avtal, attest, direktupphandlings- och

6 Firmateckningsrätt för Stockholms stads Parkerings AB:s ordförande och vice ordförande, två i förening

9 Finansiell månadsrapport

11 Anmälan av protokoll från råd för funktionshindersfrågor 141013, 141110,141201, 150209,150309,150330

13 Övriga frågor

Förhinder att närvara vid styrelsemötet anmäls till Lisbeth Gatenborg, telefon: 08-772 97 34, E-post: lisbeth.gatenborg@stockholmparkering.se Väl mött!