Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5, Stockholm Parkering

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 10 december 2015

5 Uppföljning av internkontrollplan (Hemlig)

§1 Godkännande av föredragningslista

§2 Justering av dagens protokoll

§3 Protokoll från styrelsens sammanträde 2015-12-10

§5 Uppföljning av interkontrollplan (Hemlig)

§7 Finansiell månadsrapport

§8 Marknadsrapport (Hemlig)