Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Parkering > Sammanträde 2016-10-06

Sammanträde 2016-10-06

Datum
Klockan
09:00
Plats
Palmfeltsvägen 5, Stockholm

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Justering av styrelsens protokoll

3 Protokoll från sammanträde den 9 juni 2016

7 Rapport Sommarparkering

8 Stockholm Parkerings AB:s Kundundersökning 2016

9 Styrelsens sammanträdestider 2017

10 Anmälan om kompletterande ägardirektiv

11 Anmälan av stämmoprotokoll från Stadshus AB:s sammanträde 160322

14 Anmälan av protokoll från råd för funktionshindersfrågor 160509, 160613,160822