Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2022-09-22

Sammanträde 2022-09-22

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 16 juni 2022 samt styrelseprotokoll (per capsulam) den 5 juli 2022

Beslutsärenden

4 Sammanträdesdatum för styrelsens arbete under 2023

5 Huvudprojekt 410573 Telestaden - Reviderat inriktningsbeslut samt delprojekt 410782 Vitsand Norra - Telestaden - Genomförandebeslut

6 Projekt 361 Kungsgatan - Reviderat inriktningsbeslut;

Projekt 5263 V800 Ventil Konserthuset - Genomförandebeslut; Projekt 5264 Kungsgatan dagvattenledning och ventilkammare - Genomförandebeslut; Projekt 5350 Kungsgatan renovering av lokala ledningar - Inriktningsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Projekt 460312 Rötkammare 8 på Henriksdal - Genomförandebeslut

8 Projekt 460341 Permanenta installationer fläktrum 3 Henriksdal - Genomförandebeslut

9 Projekt 410347 Spångaviadukten - Genomförandebeslut

10 Projekt 410612 Bergförstärkning Tanto, Loudden, Ormen - Reviderat genomförandebeslut

Anmälningsärenden

11 Anmälan om fattade investeringsbeslut januari-juni 2022, 10-25 mnkr