Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-02-17

Sammanträde 2022-02-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

INVESTERINGSÄRENDEN

6 Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 176-177. Genomförandebeslut

7 Reinvesterings- och investeringsmedel för trädåtgärder 2022. Genomförandebeslut

8 Strandpromenad i Bromma, Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

9 Klimatanpassnings- och trygghetsåtgärder inom CM4 2022. Genomförandebeslut

10 Upprustning av Hässelby torg, del av Grönare Stockholm, Etapp 1 och 2. Slutredovisning

Dnr: T2017-00093, T2020-01410


P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Kulturstråket Husby, en del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

12 Verksamhetsberättelse 2021 för trafiknämnden

Dnr: T2021-01087

OJ

13 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

14 Drift och underhåll av trafiksignaler och andra intelligenta transportsystem. Upphandling

15 Parkeringsövervakning område Sydöst och område Sydväst. Upphandling

16 Förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin

17 Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B. Svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Program för City. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

19 Fråga om Cykeljourens arbete. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

TILLÄGGSÄRENDEN

22 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

23 Levande Stockholm sommaren 2022. Platser och fortsatt utveckling

24 Kajstrategi för Stockholms stad

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Framkomlighetsåtgärder för stomlinje 176-177. Genomförandebeslut

§7 Reinvesterings- och investeringsmedel för trädåtgärder 2022. Genomförandebeslut

§8 Strandpromenad i Bromma, Grönare Stockholm. Genomförandebeslut

§9 Klimatanpassnings- och trygghetsåtgärder inom CM4 2022. Genomförandebeslut

§10 Upprustning av Hässelby torg, del av Grönare Stockholm, Etapp 1 och 2. Slutredovisning

§11 Kulturstråket Husby, en del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

§12 Verksamhetsberättelse 2021 för trafiknämnden

§13 Delegationsordning för trafikkontoret. Revidering

§14 Drift och underhåll av trafiksignaler och andra intelligenta transportsystem. Upphandling

§15 Parkeringsövervakning område Sydöst och område Sydväst. Upphandling

§16 Förändrade avgifter för näringsidkare på offentlig plats med anledning av Coronapandemin

§17 Transportstyrelsens utredning (TSG 2020-11409) om förutsättningarna för att föra vissa fordon som drivs med el eller andra alternativa drivmedel med körkortsbehörighet B. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Program för City. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§19 Fråga om Cykeljourens arbete. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

§23 Levande Stockholm sommaren 2022. Platser och fortsatt utveckling

§24 Kajstrategi för Stockholms stad