Din position: Hem > Tyresö kommun > Rådet för funktionshinderfrågor > Sammanträde 2019-02-13

Sammanträde 2019-02-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inbjuden gäst kommer och redovisar om sitt område.

2 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar om den lättvandrade naturguidningen som var
den 6 december 2018 vid Gudöån, Långsjön och Tyresta.

Bilagor
Naturguidning vid Gudöå, Långsjön och Tyresta 181206.pdf

3 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna kultur och fritid samt fysisk tillgänglighet redovisar från sina möten.

Bilagor
Kultur och Fritid, arbetsgrupp 20190115.pdf
Fysisk tillgänglighet, arbetsgrupp 190124.pdf
Gångbro_flygbild.jpg

4 Redovisning av medel som tilldelats avdelningen kultur och bibliotek från kommunala funktionshinderrådet hösten 2018

Dnr 2019/KS 0089

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningen kultur och bibliotek redovisar de medel som mottagits från kommunala
funktionshindersrådet.

Bilagor
Redovisning till KFR för höst 2018 Kultur och bibliotek Lena Guthe.pdf

5 Information från ordföranden 2019

Dnr 2019/KS 0086 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden Christoffer Holmström informerar om revideringen av
tillgänglighetsplanen samt det nya reglementet gällande ledamöter och ersättare i
kommunala funktionshindersrådet.

6 Tillgänglighetsplan 2020

Dnr 2019/KS 0094 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut om tillgänglighetsplan för 2020 ska fattas på det andra rådsmötet 2019 för att
planen ska kunna behandlas av nämnderna i arbetet med nämndplanerna för 2020.
Vid det första rådsmötet för året behöver det stämmas av hur arbetet med planen
fortskrider.

7 Övriga frågor 2019

Dnr 2019/KS 0091 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.