Din position: Hem > Tyresö kommun > Rådet för funktionshinderfrågor > Sammanträde 2019-03-13

Sammanträde 2019-03-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från förvaltningen Liv och hälsa

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson sektorchef för äldre- och omsorg redovisar uppföljning av anhörigstödet i Tyresö kommun.

2 Tillgänglighetsplan 2020

Dnr 2019/KS 0094 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2020 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2020 behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2020-2022 samt förslag på aktiviteter för 2020. Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2020 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2020 behandlas av kommunstyrelsen.

3 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgrupperna kultur och fritid samt omsorg och socialt stöd redovisar från sina möten.

Bilagor
Minnesanteckningar från arbetsgruppen kultur och fritid.pdf
KFR Arbetsgrupp Omsorg och socialt stöd 190227.pdf

4 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar om den lättvandrade naturguidningen som var i slottsparken samt om kommande guidningar.

Bilagor
19 feb 2019. Lättvandrad guidning i slottsparken.doc
Naturguidningar_marsapril2019 (3).pdf

5 Redovisning om hur arbetsgrupperna ser ut

Dnr 2019/KS 0155

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av vilka arbetsgrupper som finns i kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Arbetsgrupper 2019.pdf

6 Information om nämndplanerna, verksamhetsplan samt behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022 från äldre- och omsorgsnämnden 2019

Dnr 2019/KS 0156

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om nämndplaner, verksamhetsplan samt utkast till tjänsteskrivelse gällande behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022 från Äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1018.pdf
Tjänsteskrivelse - Behovsanalys FO och ÄO 2019_version 2019-02-28.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2019-02-27 § 1019.pdf

7 Återkallande av uppdrag

Dnr 2019/KS 0157

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Återkallande av uppdrag som ersättare godkänds.

Beskrivning av ärendet
Angelica Wilén representant för tandskadeförbundet samt elöverkänsligas förbund och Lena Rosberg representant för astma- och allergiförbundet får härmed sina uppdrag som ersättare i kommunala funktionshindersrådet återkallade. Då man i enlighet med den nya arbetsordningen för kommunala funktionshindersrådet ska vara bosatta i kommunen.

8 Övriga frågor 2019

Dnr 2019/KS 0091 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.