logo

Regler

Inläggen måste vara formulerade som frågor.

Långa insändarliknande inlägg plockas bort, även om de avslutas med en fråga. Korta bakgrundsbeskrivningar är tillåtet.

Frågor som innehåller uppmaning till brott, hets mot folkgrupp, intrång i upphovsrätt eller annat som strider mot lag plockas bort. Även frågor där personer är namngivna plockas bort enligt personuppgiftslagen. Kommunens förtroendevalda får dock nämnas.

Frågor tas också bort om de egentligen innebär hälsningar, personangrepp, obegripligt nonsens, annonser och reklaminlägg eller andra inlägg som bryter mot Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Frågorna diarieförs inte. Frågepanelen är avsett att vara ett dialogforum mellan förtroendevalda och kommuninvånare i Habo kommun och diarieförs därför inte.

Frågor som inte håller en god och respektfull ton plockas bort.

Frågorna ska beröra Habo kommun. Frågor som rör rikspolitiken eller som på annat sätt inte direkt berör Habo kommun plockas bort.

Rena verksamhetsfrågor plockas bort. Verksamhetsfrågor hänvisas till synpunktshanteringen eller direkt till respektive nämnds funktionsbrevlåda.