Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-01-14

Sammanträde 2014-01-14

Datum
Klockan
8.00
Plats
Sammanträdesrum Bolmen, Kommunhuset, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare.

2 Servera halalkött på skolluncherna. Svar på medborgarförslag.

3 Inhämtande av fullmäktiges godkännande för fullföljande av fullmäktiges beslut om försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby.

4 Yttrande om Ljungby kommun tillstyrker eller avstyrker tillståndspliktig vindkraftsetablering vid Byholma.

5 Godkännande av VA-plan.

6 Inrätta ett hundbad med rastplats någonstans i kommunen. Svar på medborgarförslag.

7 Ansökan om kommunal medfinansiering av upprustning och tillbyggnad av Bolmsö Bygdegård samt kommunal borgen 2013.

8 Beslut om förändring av budgetprocessen.

9 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner.

10 Inga tvångsarbeten i vår kommun. Svar på motion.

11 Åbyskolan - Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, sekreteriat/kiosk, maskinförråd m.m.

12 Cykelväg Ljungby/Lagan - överfart 25:an.

13 Upphandling av bil för gatusopning.

14 Migrationscenters planer på att etablera lokalkontor i landet.

15 Sammanfattning av kommunens åtgärder för att nå de regionala miljömålen.

16 Samlastning av kommunalt gods.

17 Bildandet av Region Kronoberg.

18 Kommunstyrelsen informerar.

20 Regionförbundet Södra Småland.

21 Entreprenörsregionen.

Delegationsärenden och anmälningsärenden

22 Redovisning av delegationsbeslut.

23 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta kommunledningsförvaltningen på telefonnummer 0372-78 91 17 varifrån ersättare kallas. Ann-Charlotte Wiesel Ordförande Kommunstyrelsens anslag till oförutsedda utgifter 2014 Anslag budget 300 000 kr Disponerat 0 kr Förslag 0 kr Återstår 300 000 kr Medel för EU-projekt 2014 Anslag budget 1 000 000 kr Disponerat (Leader Linné avgift) 430 000 kr Förslag 0 kr Återstår 570 000 kr KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen
Bilagor till protokoll
mötesinformation.pdf (84 kb)

§1 Servera halalkött på skolluncherna Svar på medborgarförslag.

§2 Inhämtande av fullmäktiges godkännande för fullföljande av fullmäktiges beslut om försäljning av fastigheten Aggregatet 1 i Ljungby

§3 Yttrande om Ljungby kommun tillstyrker eller avstyrker tillståndspliktig vindkraftsetablering vid Byholma

§4 Godkännande av VA-plan

§5 Inrätta ett hundbad med rastplats någonstans i kommunen Svar på medborgarförslag.

§6 Ansökan om kommunal medfinansiering av upprustning och tillbyggnad av Bolmsö Bygdegård samt kommunal borgen 2013

§7 Beslut om förändring av budgetprocessen

§8 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam) mellan Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner

§9 Inga tvångsarbeten i vår kommun. Svar på motion.

§10 Åbyskolan - Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, sekreteriat/kiosk, maskinförråd m.m.

§11 Cykelväg Ljungby/Lagan - Överfart 25:an

§12 Upphandling av bil för gatusopning