Din position: Hem > Ljungby kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-11-13

Sammanträde 2018-11-13

Datum
Klockan
08:00
Plats
Sammanträdesrum Märtasalen, Storgatan 8, Ljungby

1 Fastställande av dagordning

2 Budgetuppföljning efter september 2018

3 Komplettering budgetdokument 2019 för kommunledningsförvaltningen

4 Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola

5 Svar på motion om skolskjuts till Lingbygdens friskola

6 Presentation av nulägesanalys för Kronoberg

7 Information om ombyggnad av E4 utmed Ljungby

8 Revidering av verksamhetsplan för miljöfond

9 Kollektivtrafik för Ljungby stad

10 Ansökan om integrationsmedel från familjecentralen

11 Utredning om ökad samverkan mellan ekonomifunktionerna

12 Rättelse av beslut om kallbadhus

13 Val av företrädare vid årsmöte för Leader Linné Småland

14 Revidering av justeringsfaktorn i Plan- och bygglovstaxan

15 Svar på motion om förslag att införa datastödet Timecare inom grundskolan

16 Utredning om organisatorisk placering och inriktning för arbetsmarknadsenheten

18 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2019

19 Kommunstyrelsen rapporterar

§163 Fastställande av dagordning

§164 Budgetuppföljning efter september 2018

§165 Komplettering budgetdokument 2019 för kommunledningsförvaltningen

§166 Svar på motion om stöd till Lingbygdens friskola

§167 Svar på motion om skolskjuts till Lingbygdens friskola

§168 Presentation av nulägesanalys för Kronoberg

§169 Information om ombyggnad av E4 utmed Ljungby

§170 Revidering av verksamhetsplan för miljöfond

§171 Kollektivtrafik för Ljungby stad

§172 Ansökan om integrationsmedel från familjecentralen

§173 Utredning om ökad samverkan mellan ekonomifunktionerna

§174 Rättelse av beslut om kallbadhus

§175 Val av företrädare vid årsmöte för Leader Linné Småland

§176 Revidering av justeringsfaktorn i Plan- och bygglovstaxan

§177 Svar på motion om förslag att införa datastödet Timecare inom grundskolan

§178 Utredning om organisatorisk placering och inriktning för arbetsmarknadsenheten

§180 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott år 2019

§181 Kommunstyrelsen rapporterar

§182 Redovisning av meddelanden