Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2013-10-23

Sammanträde 2013-10-23

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare.

3 Mål- och utvecklingsarbete - Musikskolan och Kvarteret Fritiden

4 Jämställdhetsarbetet, uppföljning & rapport - Musikskolan och Kvarteret Fritiden

6 Ekonomisk rapport till och med september 2013

7 Inkomna synpunkter kvartal 3 2013

9 Ändrad inriktning för prioritering vid fördelning av investeringsbidrag

10 Fördelning av investeringsbidrag ht 2013

12 Plangranskning av detaljplan för del av Flattinge 3:4

13 Granskning av detaljplan för del av Ljungby 7:184

14 Intern kontroll 2013

15 Kulturpris och stipendium 2013

17 Övriga frågor

Vid förhinder, var vänlig och snarast kontakta kultur- och fritidsförvaltningen som kallar ersättare. Telefon 0372-78 92 10. Anders Bondeson Ordförande KALLELSE 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (83 kb)

§87 Godkännande av dagordning

§88 Mål- och utvecklingsarbete

§89 Jämställdhetsarbetet - uppföljning och rapport

§90 Föregående protokoll

§92 Inkomna synpunkter kvartal 3 2013

§93 Fördelning av investeringsbidrag ht 2013

§95 Ändrad inriktning för prioritering vid fördelning av investeringsbudget för 2014

§96 Sammanträdesdagar 2014

§97 Plangranskning av detaljplan för del av Flattinge 3:4

§98 Granskning av detaljplan för del av Ljungby 7:184

§99 Intern kontroll 2013

§100 Nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Fabriken 11 (intill Tågcentralen)

§101 Stimulansbidrag till sockenråd

§102 Kulturstipendium/Kulturpris 2013