Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-12-14

Sammanträde 2015-12-14

Datum
Klockan
08:15
Plats

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Förvaltningens jämställdhetsarbete - förvaltningens strateg och ombud

3 Ekonomiuppföljning till och med november 2015

Information

5 Utveckla en mötesplats för unga 16-25 år - Jonas Jansson Teater 16

Beslutsärenden

6 Servicehus Kvarteret Fritiden - Trond Strangstadstuen

7 Medborgarförslag - Bygg en skatepark i Ljungby centrum

8 Motion - Bygg en skatepark i Ljungby centrum (V)

9 Motion - Bygg en skatepark i Ljungby (SD)

10 Motion - Förbättrad integration

11 Konstnärlig utsmyckning Lagavallen

13 Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg

16 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden

Information

18 Biblioteksstatistik

19 Information från presidiet

21 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Kallelse 1(2) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (234 kb)

§143 Fastställande av dagordning

§144 Förvaltningens jämställdhetsarbete - förvaltningens strateg och ombud

§145 Ekonomiuppföljning till och med november 2015

§147 Utveckla en mötesplats för unga 16-25 år

§148 Servicehus Kvarteret Fritiden

§149 Medborgarförslag - Bygg en skatepark i Ljungby centrum

§150 Motion - Bygg en skatepark i Ljungby centrum

§151 Motion - Bygg en skatepark i Ljungby

§152 Motion - Förbättrad integration

§153 Konstnärlig utsmyckning Lagavallen

§154 Utredning kulturskola

§155 Överenskommelse Berättarnätet Kronoberg

§156 Avtal IF Troja-Ljungby

§158 Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning

§160 Information från presidie och rådsrepresentanter