Din position: Hem > Ljungby kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-04-19

Sammanträde 2017-04-19

Datum
Klockan
Plats
Fritidsgården Lagan

1 Fastställande av dagordning

Uppföljning

2 Ekonomi till och med mars 2017

3 Synpunktsstatistik kvartal 1 2017

För beslut

4 Uppföljning av medarbetarenkät 2016

5 Bidragsansökan till större kulturprojekt - Annelis Johansson

6 Fördelning av bidrag ur Dahlinfonden

7 Träffpunkt Ryssby ansöker om ett utegym

9 Fördelning av ekonomiskt överskott 2016

10 Drift- och investeringsbudget 2018-2022

11 Sim- och badanläggningens öppethållande sommaren 2017

Information

13 Planändring för fritidsgården lokaler i Lagan

14 Information från presidie och rådsrepresentanter

16 Övriga frågor

Ordförande Marcus Walldén Underrättelse 1(1) Kultur- och fritidsnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (228 kb)

§29 Fastställande av dagordning

§30 Ekonomi till och med mars 2017

§31 Synpunktsstatistik kvartal 1 2017

§32 Uppföljning av medarbetarenkät 2016

§33 Bidragsansökan till större kulturprojekt

§34 Fördelning av bidrag ur Dahlinfonden

§35 Träffpunkt Ryssby ansöker om ett utegym

§36 Fördelning av ekonomiskt överskott

§37 Drift- och investeringsbudget 2018-2022

§38 Sim- och badanläggningens öppethållande sommaren 2017

§39 Planändring för fritidsgården lokaler i Lagan