Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2013-11-20

Sammanträde 2013-11-20

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare: Marie Liljedahl (S).

2 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden.

Information och frågor - Diverse

Bygg ärenden:

3 Fabriken 11, nybyggnad av lagerlokal.

Ansökan om bygglov - Bengt Larsson

4 Berga 1:24, uppställningsplats för husvagnar.

Ansökan om bygglov - Therese Lindström

5 Åbo 1:12, tillbyggnad av enbostadshus.

Ansökan om bygglov i efterhand samt beslut om byggsanktionsavgift - Therese Lindström

6 Sälleberg 1:14, nybyggnad av en träkåta samt torrtoalett.

Ansökan om strandskyddsdispens - Therese Lindström

7 Bråna 2:14, ovårdad fastighet.

Ansökan om utdömande av vite - Sarah Cederström och
Anna Andersson

Information och frågor - Bygg

Plan ärenden:

8 Detaljplan för del av Ljungby 7:184 mitt emot Garvaren.

Beslut om antagande - David Karlsson

9 Detaljplan för Motorn 1 med flera.

Beslut om granskning - Jonny Engström

Information och frågor - Plan

Miljö ärenden:

10 Trotteslöv 1:39, anläggande av en utsiktsplattform på Bergastigen i Lagan.

Ansökan om strandskyddsdispens - Thomas Hultquist

11 Hallarp 1:9, ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för uppförande av vindkraftverk.

Yttrande till kommunstyrelsen - Thomas Hultquist

12 Nöttja 7:24, förbud mot utsläpp av avloppsvatten.

Beslut om upphävande samt nytt föreläggande vid vite - Ann-Mari Åhlander

13 Bökö 1:26, anlagd avloppsanläggning utan tillstånd.

Överklagar av dom från mark- och miljödomstolen - Ann-Mari Åhlander

Information och frågor - Miljö

14 Delegationsbeslut

§192 Nybyggnad av lagerlokal Ansökan om bygglov.

§193 Uppställningsplats för husvagnar Ansökan om bygglov.

§194 Tillbyggnad av enbostadshus Ansökan om bygglov i efterhand samt beslut om byggsanktionsavgift.

§195 Nybyggnad av en träkåta samt torrtoalett Ansökan om strandskyddsdispens.

§196 Ovårdad fastighet Ansökan om utdömande av vite.

§197 Detaljplan för del av Ljungby 7:184, mitt emot Garvaren Beslut om antagande.

§198 Detaljplan för Motorn 1 med flera Beslut om granskning.

§199 Anläggande av en utsiktsplattform på Bergastigen i Lagan Ansökan om strandskyddsdispens.

§200 Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för uppförande av vindkraftverk

§201 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten Beslut om upphävande samt nytt föreläggande vid vite.

§202 Anlagd avloppsanläggning utan tillstånd Överklagan av dom från Mark- och miljödomstolen i Växjö från den 4 november 2013, målnummer M 3950-13