Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-03-25

Sammanträde 2015-03-25

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

§43 Fastställande av dagordning, eventuellt nytillkommna ärenden

§44 Meddelanden och information Godkännande av redovisning.

§45 Delegationsbeslut Godkännande av redovisning.

§46 Risk- och väsentlighetsanalys med intern kontroll 2015

§47 Delegationsordning inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde inklusive rätt till vidaredelegation

§48 Yttrande om ny förvaltningscykel för vattenförvaltningen Västerhavet

§49 Yttrande om ny förvaltningscykel för vattenförvaltningen Södra Östersjön

§50 Skeen 3:23 och 3:24, upphävande av föreläggande med vite, nedskräpning

§51 Beslut om antagande för detaljplan för Pumpan 2, Annelund i Ljungby

§52 Skeen 3:24, upphävande av föreläggande med vite, ovårdad byggnad

§53 Hovdinge 4:9, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande garage

§54 Husaby 3:1, ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöräddningsstation

§55 Skeen 7:2, beslut om föreläggande med vite, tillträdes- och skyddsanordningar på tak

§56 Hörda 5:21, beslut om föreläggande med vite, tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

§57 Viggåsa 1:18, beslut om föreläggande med vite, tillträdes- skyddsanordningar på tak.

§58 Hammaren 26, ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till rehabiliteringsboende.

§59 Sunnerö 1:18, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra bostadshus.

§60 Bolmsö-Horn 1:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av tre fritidshus för uthyrning.

§61 Hångers 3:21 och Kvarnarna 2:3, ansökan om rivning- och bygglov för om- och nybyggnad av idrottsplatsen Lagavallen