Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2016-02-24

Sammanträde 2016-02-24

Datum
Klockan
08:00
Plats
Vidöstern

1 Fastställande av dagordning

5 Yttrande om planerad flytt/ombyggnation av 50 kV kraftledning väster om Ljungby.

6 Yttrande till mark- och miljödomstolen om tillståndsansökan för sanering av Färsjön med flera.

7 Yttrande till Länsstyrelsen Östergötland om tillståndsansökan för vindkraft Hånger i Värnamo kommun.

8 Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar om tillståndsansökan för vindkraft Lyngsåsa i Alvesta kommun.

9 Avskrivning av planuppdrag över detaljplan för del av Torg 1:24 vid Industrigatan i Lagans samhälle.

10 Långhult 2:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.

11 Stavhult 1:7, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.

12 Brännebassalt 1:6, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.Kallelse
1(2)
Miljö- och byggnämnden

§33 Fastställande av dagordning

§34 Meddelande och information

§37 Yttrande till mark- och miljödomstolen om tillståndsansökan för sanering av Färsjön med flera.

§38 Yttrande om planerad flytt/ombyggnation av 50 kV kraftledning väster om Ljungby.

§39 Yttrande till Länsstyrelsen Kalmar om tillståndsansökan för vindkraft Lyngsåsa i Alvesta kommun.

§40 Yttrande till länsstyrelsen Kalmar om tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet Lyngsåsa

§41 Avskrivning av planuppdrag över detaljplan för del av Torg 1:24 vid Industrigatan i Lagans samhälle.

§42 Långhult 2:4, ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och teknikbod.

§43 Brännebassalt 1:6, beslut om föreläggande med vite om tillträdes- och skyddsanordningar på tak.