Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-04-18

Sammanträde 2018-04-18

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Yttrande om utdelning ur Dahlinfonden 2018

4 Erbjudande från arbetsgivaren om extra ersättning till legitimerad personal under sommaren 2018

5 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster

6 Arkivbeskrivning socialnämnden

7 Socialnämndens internkontroll 2018

8 Handlingsplan för att uppnå en budget i balans

9 Budget 2019 med behovsanalys och omvärldsbevakning, investeringsplan 2019-2023

10 Donation äldreomsorgen

11 Gemensam socialjour med Värnamo

13 Information om förvaltningens arbete med hemsjukvårdsbeslut

14 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

15 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

16 Redovisning av uppdraget att se över den enskildes kostnader i samband med inköp av mat

19 Delegationsbeslut, sekretess

20 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (229 kb)

§26 Fastställande av dagordning

§27 Yttrande om utdelning ur Dahlinfonden 2018

§28 Erbjudande från arbetsgivaren om extra ersättning till legitimerad personal under sommaren 2018

§29 Socialnämndens internkontroll 2018

§30 Priser för lunch på daglig verksamhet

§31 Personuppgiftsbiträdesavtal för Microsofts molntjänster

§32 Arkivbeskrivning socialnämnden

§33 Handlingsplan för att uppnå en budget i balans

§34 Budget 2019 med behovsanalys och omvärldsbevakning, investeringsplan 2019-2023

§35 Donation äldreomsorgen

§36 Informationsärenden