Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Älvsjörummet, förvaltningshuset

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

5 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2019

Beslutsärenden

6 Val av social delegation 2019

Dnr 1.1.423-2018
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden

Dnr 1.1.424-2018
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

8 Svar till förvaltningsrätten över överklagat beslut

9 Svar till förvaltningsrätten över överklagat beslut

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämnden 2019

§6 Val av social delegation 2019 Dnr 1.1.423-2019

§7 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden 2019 Dnr 1.1.424-2018