Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Inkommet medborgarförslag om asfaltering av gångstig vid Toffelbacken

10 Ändringar i delegationsordningen

Remissärenden

11 Detaljplan för 140 nya seniorlägenheter vid Annebodavägen i Liseberg, kv Julpsalmen

- remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2012-18504
Dnr 1.5.3.595-2013 (11 feb)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Detaljplan för 6 nya LSS-bostäder vid Fru Marias väg i Långbro (Platåskon 1)

- remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2012-18504
Dnr1.5.3.607-2013 (11 feb)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Aktualitetsprövning av Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm

14 Ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

Anmälningsärenden

15 Socialstyrelsens förslag till

- föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten
- allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga
remiss från kommunstyrelsen KS 325-1882/2013
Dnr 1.5.1.620-2013 (31 jan)

16 Redovisning av verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen 2013

Dnr 1.2.1.8-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Ärende 16. Bil1 Verksamhetsuppf Attendo 2013.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil10 Verksamhetsuppf OLU hemtjänst.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil11 Verksamhetsuppf Trygg tillvaro.pdf (43 kb) Ärende 16. Bil12 Verksamhetsuppf Bella Care.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil13 Verksamhetsuppf Petras hemtjänst.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil14A verksamhetsuppf 2013 Solberga demens.pdf (56 kb) Ärende 16. Bil14B verksamhetsuppf 2013 Solberga korttid.pdf (55 kb) Ärende 16. Bil14C verksamhetsuppf 2013 Solberga dagverksamhet.pdf (48 kb) Ärende 16. Bil15A Kristallgården somatik.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil15B Kristallgården somatisk korttid.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil16A Boende Skutan demens 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil16B Boende Skutan somatik 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil17A Boende Blomsterfonden Liseberg demens 2013.pdf (52 kb) Ärende 16. Bil17B Boende Blomsterfonden Liseberg somatik 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil18A Boende Långbroberg demens 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil18B Boende Långbroberg profilboende 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil18C Boende Långbroberg somatik.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil19 Boende Långbrogården 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil2 Verksamhetsuppf Finsk hemtjänst.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil20A Boende Svalnäs somatik.pdf (54 kb) Ärende 16. Bil20B Boende Svalnäs demens 2013.pdf (835 kb) Ärende 16. Bil21 Boende Älvsjö servicehus 2013.pdf (51 kb) Ärende 16. Bil3 Verksamhetsuppf Omsorgshuset.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil4 Verksamhetsuppf Brage Omsorg.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil5 Verksamhetsuppf CL assistans.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil6 Verksamhetsuppf Jessys assistans.pdf (43 kb) Ärende 16. Bil7 Verksamhetsuppf Flerspråkig assistans.pdf (45 kb) Ärende 16. Bil8 verksamhetsuppf Cura Nova.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil9 Verksamhetsuppf Plus Vita.pdf (44 kb)

17 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2014

18 Rapport från en fokusgrupp; Vad är god kvalitet inom äldreomsorgen?

19 Uppföljning av verksamheten vid Högås korttidshem

20 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2012-2013

21 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

22 Redovisning av delegationsbeslut

23 Protokoll från pensionärsrådet

24 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

25 Protokoll från förvaltningsgruppen

27 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

28 Protokoll från sociala delegationen

29 Nedläggning av faderskapsutredning 1

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (281 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§7 Fastställande av kvalitetsgarantier inom förskolan 2014

§11 Detaljplan för 140 nya seniorlägenheter vid Annebodavägen i Liseberg, kv Julpsalmen

§12 Detaljplan för 6 nya LSS-bostäder vid Fru Marias väg i Långbro (Platåskon 1) - remiss från stadsbyggnadskontoret (S-Dp 2012-18504)

§14 Ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, servicenämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden - remiss från kommunstyrelsen, KS 661-1782/2012

§15 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten samt allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga - remiss från kommunstyrelsen, KS 325-1882/2013

§16 Redovisning av verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen 2013

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Ärende 16. Bil1 Verksamhetsuppf Attendo 2013.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil10 Verksamhetsuppf OLU hemtjänst.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil11 Verksamhetsuppf Trygg tillvaro.pdf (43 kb) Ärende 16. Bil12 Verksamhetsuppf Bella Care.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil13 Verksamhetsuppf Petras hemtjänst.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil14A verksamhetsuppf 2013 Solberga demens.pdf (56 kb) Ärende 16. Bil14B verksamhetsuppf 2013 Solberga korttid.pdf (55 kb) Ärende 16. Bil14C verksamhetsuppf 2013 Solberga dagverksamhet.pdf (48 kb) Ärende 16. Bil15A Kristallgården somatik.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil15B Kristallgården somatisk korttid.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil16A Boende Skutan demens 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil16B Boende Skutan somatik 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil17A Boende Blomsterfonden Liseberg demens 2013.pdf (52 kb) Ärende 16. Bil17B Boende Blomsterfonden Liseberg somatik 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil18A Boende Långbroberg demens 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil18B Boende Långbroberg profilboende 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil18C Boende Långbroberg somatik.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil19 Boende Långbrogården 2013.pdf (53 kb) Ärende 16. Bil2 Verksamhetsuppf Finsk hemtjänst.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil20A Boende Svalnäs somatik.pdf (54 kb) Ärende 16. Bil20B Boende Svalnäs demens 2013.pdf (835 kb) Ärende 16. Bil21 Boende Älvsjö servicehus 2013.pdf (51 kb) Ärende 16. Bil3 Verksamhetsuppf Omsorgshuset.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil4 Verksamhetsuppf Brage Omsorg.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil5 Verksamhetsuppf CL assistans.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil6 Verksamhetsuppf Jessys assistans.pdf (43 kb) Ärende 16. Bil7 Verksamhetsuppf Flerspråkig assistans.pdf (45 kb) Ärende 16. Bil8 verksamhetsuppf Cura Nova.pdf (44 kb) Ärende 16. Bil9 Verksamhetsuppf Plus Vita.pdf (44 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20140206.pdf (226 kb)

§18 Rapport från en fokusgrupp; Vad är god kvalitet inom äldreomsorgen?

§19 Uppföljning av verksamheten vid Högås korttidshem

§20 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus

§21 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§22 Redovisning av delegationsbeslut

§23 Protokoll från pensionärsrådet

§24 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§25 Protokoll från förvaltningsgruppen

§26 Övrigt verksamheten

§27 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§28 Protokoll från sociala delegationen