Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om utökning av odlingslotter i området Viktoriaparken i Älvsjö

6:A Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk månadsrapport per maj månad

7:A Nomineringar till kvalitetsutmärkelsen 2014

8 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

9 Redovisning av delegationsbeslut

10 Protokoll från pensionärsrådet

11 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

13 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

16 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (280 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Svar på medborgarförslag om utökning av odlingslotter i området Viktoriaparken i Älvsjö

§6:A Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§7 Ekonomisk månadsrapport

§7:A Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2014

§8 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§9 Redovisning av delegationsbeslut

§10 Protokoll från pensionärsrådet

§11 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§12 Protokoll från förvaltningsgruppen

§13 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§14 Övrigt verksamheten

§15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§16 Protokoll från sociala delegationen