Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

6 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2014

Remissärenden

7 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för Paraplysystemet - remiss från kommunstyrelsen, KS 031-727/2014

8 Detaljplan för 470 lägenheter och 70 studentlägenheter i Kabelverket etapp 2,

- Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2014-01201
Dnr 1.5.3.2-2015 (30/1)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

9 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

10 Redovisning av delegationsbeslut

11 Protokoll från pensionärsrådet

12 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

16 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2014

§7 Förändrad organisation för centralt verksamhetstöd för Paraplyssystemet - remiss från kommunstyrelsn, KS 031-727/2014

§8 Detaljplan för 470 lägenheter och 70 studentlägenheter i Kabelverket etapp 2 (Sandaletten 1) - remiss från stadsbyggnadskontoret (S-Dp 2014-01201)

§9 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§10 Redovisning av delegationsbeslut

§11 Protokoll från pensionärsrådet

§12 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

§14 Övrigt verksamheten

§15 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§16 Protokoll från sociala delegationen