Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om upprustning av parker i Älvsjö

6 Svar på medborgarförslag om Långbro park - utegym och asfaltering av gångstråk

Dnr 1.2.4.459-2014 och 1.2.4.460-2014

7 Svar på medborgarförslag om Långsjön - ny brygga, hopptorn och utegym

Dnr 1.2.4.437-2014 och 1.2.4.439-2014

8 Svar på medborgarförslag om samlad träning i Älvsjöspåret

9 Svar på medborgarförslag om skyltar i Älvsjöspåret

Beslutsärenden

10 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd

11 Kvalitetsgarantier för 2015

Dnr 1.2.1.452-2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Ärende 11 bilaga 1. Innehållsförteckning 2015.pdf (270 kb) Ärende 11 bilaga 10. Kvalitetsgaranti Långsjö 2015.pdf (363 kb) Ärende 11 bilaga 11. Kvalitetsgaranti Rödkulla 2015.pdf (362 kb) Ärende 11 bilaga 12. Kvalitetsgaranti Vågavilja 2015.pdf (363 kb) Ärende 11 bilaga 13 Kvalitetsgaranti Lillskogen 2015.pdf (391 kb) Ärende 11 bilaga 14. Kvalitetsgaranti Matrisen 2015.pdf (403 kb) Ärende 11 bilaga 15. Kvalitetsgaranti Mullegården 2015.pdf (437 kb) Ärende 11 bilaga 16. Kvalitetsgaranti Solkatten 2015.pdf (404 kb) Ärende 11 bilaga 17. Kvalitetsgaranti Baltazar 2015.pdf (456 kb) Ärende 11 bilaga 18. Kvalitetsgaranti Muminstugan 2015.pdf (457 kb) Ärende 11 bilaga 19. Kvalitetsgaranti Snöripan 2015.pdf (457 kb) Ärende 11 bilaga 2. Kvalitetsgaranti Enheten äldre 2015.pdf (336 kb) Ärende 11 bilaga 20. Kvalitetsgaranti Eken 2015.pdf (594 kb) Ärende 11 bilaga 21. Kvalitetsgaranti Skogsgläntan 2015.pdf (589 kb) Ärende 11 bilaga 22. Kvalitetsgaranti Trollsländan 2015.pdf (595 kb) Ärende 11 bilaga 23. Kvalitetsgaranti Öppna förskolan 2015.pdf (348 kb) Ärende 11 bilaga 24. Kvalitetsgaranti Citrusgården 2015.pdf (296 kb) Ärende 11 bilaga 25. Kvalitetsgaranti Prästängen 2015.pdf (296 kb) Ärende 11 bilaga 26. Kvalitetsgaranti Solängen 2015.pdf (295 kb) Ärende 11 bilaga 27. Kvalitetsgaranti Sjöstjärnan 2015.pdf (496 kb) Ärende 11 bilaga 28. Kvalitetsgaranti Sylvester 2015.pdf (497 kb) Ärende 11 bilaga 29. Kvalitetsgaranti Äppelängen 2015.pdf (486 kb) Ärende 11 bilaga 3 Kvalitetsgaranti Enheten för funktionsnedsatta 2015.pdf (335 kb) Ärende 11 bilaga 30. Kvalitetsgaranti Enheten för fritid 2015.pdf (292 kb) Ärende 11 bilaga 31. Kvalitetsgaranti Enheten för barn och familj 2015.pdf (300 kb) Ärende 11 bilaga 32. Kvalitetsgaranti Enheten för vuxna 2015.pdf (411 kb) Ärende 11 bilaga 4. Kvalitetsgaranti Personligt stöd 2015.pdf (331 kb) Ärende 11 bilaga 5. Kvalitetsgaranti Socialpsykiatri 2015.pdf (359 kb) Ärende 11 bilaga 6. Kvalitetsgaranti Intraprenaden 2015.pdf (353 kb) Ärende 11 bilaga 7. Kvalitetsgaranti Solberga 2015.pdf (323 kb) Ärende 11 bilaga 8. Kvalitetsgaranti Älvsjö servicehus 2015.pdf (339 kb) Ärende 11 bilaga 9. Kvalitetsgaranti Förskolan Akleja 2015.pdf (360 kb)

12 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak, redovisning 2014 samt tillsynsplan 2015

13 Hantering av allmänna handlingar vid Älvsjö stadsdelsförvaltning, svar på inspektionsrapport

14 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

Remissärenden

15 Trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 - remiss från kommunstyrelsen, KS 289/2015

Anmälningsärenden

16 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort - 2015

17 Anmälan av inspektionsrapport 2014 för Älvsjöskogens förskolor

18 Ekonomisk månadsrapport per februari månad

19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

20 Protokoll från pensionärsrådet

21 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

23 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

25 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

26 Protokoll från sociala delegationen

27 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - öppenvård

Dnr 2.11.2.580-2014
Omedelbar justering

28 Förfrågningsunderlag för gemensam upphandling av insatser för barn, unga och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

Dnr 2.11.2-441-2014
Omedelbar justering

29 Tilldelningsbeslut om anbudsupphandling avseende drift av Älvsjö servicehusrestaurang samt matleveranser till Solberga vård- och omsorgsboende

Dnr 2.2.2.427 - 2014
Omedelbar justering

30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken, mål nr Ä 14993-14 (15/4)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om upprustning av parker i Älvsjö

§6 Långbro park- utegym och asfaltering av gångstråk - svar på två medborgarförslag

§7 Svar på medborgarförslag om Långsjön - ny brygga, hopptorn och utegym - svar på två medborgarförslag

§8 Samlad träning i Älvsjöspåret - svar på medborgarförslag

§9 Skyltar i Älvsjöspåret - svar på medborgarförslag

§10 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 för Älvsjö stadsdelsnämnd

§11 Kvalitetsgarantier för 2015

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Ärende 11 bilaga 1. Innehållsförteckning 2015.pdf (270 kb) Ärende 11 bilaga 10. Kvalitetsgaranti Långsjö 2015.pdf (363 kb) Ärende 11 bilaga 11. Kvalitetsgaranti Rödkulla 2015.pdf (362 kb) Ärende 11 bilaga 12. Kvalitetsgaranti Vågavilja 2015.pdf (363 kb) Ärende 11 bilaga 13 Kvalitetsgaranti Lillskogen 2015.pdf (391 kb) Ärende 11 bilaga 14. Kvalitetsgaranti Matrisen 2015.pdf (403 kb) Ärende 11 bilaga 15. Kvalitetsgaranti Mullegården 2015.pdf (437 kb) Ärende 11 bilaga 16. Kvalitetsgaranti Solkatten 2015.pdf (404 kb) Ärende 11 bilaga 17. Kvalitetsgaranti Baltazar 2015.pdf (456 kb) Ärende 11 bilaga 18. Kvalitetsgaranti Muminstugan 2015.pdf (457 kb) Ärende 11 bilaga 19. Kvalitetsgaranti Snöripan 2015.pdf (457 kb) Ärende 11 bilaga 2. Kvalitetsgaranti Enheten äldre 2015.pdf (336 kb) Ärende 11 bilaga 20. Kvalitetsgaranti Eken 2015.pdf (594 kb) Ärende 11 bilaga 21. Kvalitetsgaranti Skogsgläntan 2015.pdf (589 kb) Ärende 11 bilaga 22. Kvalitetsgaranti Trollsländan 2015.pdf (595 kb) Ärende 11 bilaga 23. Kvalitetsgaranti Öppna förskolan 2015.pdf (348 kb) Ärende 11 bilaga 24. Kvalitetsgaranti Citrusgården 2015.pdf (296 kb) Ärende 11 bilaga 25. Kvalitetsgaranti Prästängen 2015.pdf (296 kb) Ärende 11 bilaga 26. Kvalitetsgaranti Solängen 2015.pdf (295 kb) Ärende 11 bilaga 27. Kvalitetsgaranti Sjöstjärnan 2015.pdf (496 kb) Ärende 11 bilaga 28. Kvalitetsgaranti Sylvester 2015.pdf (497 kb) Ärende 11 bilaga 29. Kvalitetsgaranti Äppelängen 2015.pdf (486 kb) Ärende 11 bilaga 3 Kvalitetsgaranti Enheten för funktionsnedsatta 2015.pdf (335 kb) Ärende 11 bilaga 30. Kvalitetsgaranti Enheten för fritid 2015.pdf (292 kb) Ärende 11 bilaga 31. Kvalitetsgaranti Enheten för barn och familj 2015.pdf (300 kb) Ärende 11 bilaga 32. Kvalitetsgaranti Enheten för vuxna 2015.pdf (411 kb) Ärende 11 bilaga 4. Kvalitetsgaranti Personligt stöd 2015.pdf (331 kb) Ärende 11 bilaga 5. Kvalitetsgaranti Socialpsykiatri 2015.pdf (359 kb) Ärende 11 bilaga 6. Kvalitetsgaranti Intraprenaden 2015.pdf (353 kb) Ärende 11 bilaga 7. Kvalitetsgaranti Solberga 2015.pdf (323 kb) Ärende 11 bilaga 8. Kvalitetsgaranti Älvsjö servicehus 2015.pdf (339 kb) Ärende 11 bilaga 9. Kvalitetsgaranti Förskolan Akleja 2015.pdf (360 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20150326.pdf (219 kb)

§12 Tillsyn av försäljning av folköl och tobak, redovisning 2014 samt tillsynsplan 2015

§13 Hantering av allmänna handlingar vid Älvsjö stadsdelsförvaltning, svar på inspektionsrapport SSA 9.3-9639/14

§14 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§15 Trafikförändringar i SL trafiken 2015/2016 KS 289/2015

§17 Anmälan av inspektionsrapport 2014 för Älvsjöskogens förskolor

§18 Ekonomisk månadsrapport per februari

§19 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§20 Protokoll från pensionärsrådet

§21 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

§23 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§24 Övrigt verksamheten

§25 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§26 Protokoll från sociala delegationen